Giới thiệu Tính bền vững Trung tâm sự kiện

Tất cả danh mục
EN

Kiểm tra chung trước khi giao hàng

Trang chủ>Dịch vụ>Kiểm tra chung trước khi giao hàng

1. Chạy thử nghiệm, kiểm tra tất cả dữ liệu đúng cách, từng lệnh hành động đều chính xác.
2. Kiểm tra hình thức bên ngoài của máy, quy trình hàn, chất lượng sơn, v.v. Sau khi khắc phục và cải tiến, bộ phận kiểm tra chịu trách nhiệm xác nhận chất lượng sản phẩm cuối cùng;

15

3. Đối với các vấn đề được phát hiện qua kiểm tra chung trước khi giao sản phẩm ra ngoài, ngoài việc khắc phục, kỹ sư đảm bảo chất lượng và bộ phận kiểm tra sẽ chịu trách nhiệm.
4. Bộ phận kỹ thuật chuẩn bị danh sách máy giao hàng trước một ngày theo thời gian giao hàng.

32

5. Nhân viên kho kiểm tra nội dung của danh sách giao hàng.
6. Bộ phận sản xuất chịu trách nhiệm về gói hàng hóa và tải chi tiết.

67

7. Sau khi kiểm tra chung, kỹ sư đảm bảo chất lượng sẽ ký và xác nhận tất cả các hạng mục kiểm tra cần thiết, đồng thời xác nhận chất lượng của sản phẩm, sau đó kỹ thuật viên sẽ nộp danh sách vận chuyển cho trưởng nhóm kỹ thuật để niêm phong.

4