O Nás Udržateľnosť Centrum udalostí

Všetky kategórie
EN

Generálna kontrola pred dodaním

home>služba>Generálna kontrola pred dodaním

1. Spustite test, skontrolujte všetky údaje správnym spôsobom, každý príkaz akcie je správny.
2. Skontrolujte vzhľad stroja, postup zvárania, kvalitu farby atď. Po oprave a reforme je za potvrdenie kvality konečného produktu zodpovedný inšpekčný útvar;

15

3. Za problémy zistené generálnou kontrolou pred dodaním výrobkov bude okrem opravy zodpovedať aj technik zabezpečenia kvality a inšpekčné oddelenie.
4. Technické oddelenie pripravuje zoznam doručovacích strojov deň vopred podľa času dodania.

32

5. Skladník overí obsah dodacieho listu.
6. Výrobné oddelenie je zodpovedné za balenie tovaru a detaily nakládky.

67

7. Po všeobecnej kontrole inžinier zabezpečenia kvality podpíše a potvrdí všetky požadované položky kontroly a potvrdí kvalitu výrobkov a potom technik predloží prepravný zoznam technickému vedúcemu na zapečatenie.

4