အကြောင်းအရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီး ပွဲအချက်အချာ

အမျိုးအစားအားလုံး
EN

စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသတင်း

မူလစာမျက်နှာ>အကြောင်းအရာ>စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသတင်း