အကြောင်းအရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားမပျက်စီး ပွဲအချက်အချာ

အမျိုးအစားအားလုံး
EN

ယဉျကြေးမှု

မူလစာမျက်နှာ>အကြောင်းအရာ>ယဉျကြေးမှု

ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ
Construction of life health industry ecosystem
Enterprise Tenet
Striving for excellence , serving the society, integrity management, and seeking common development
Work Goal
Benefits of State-owned Assets Value maintaining and Value-adding Enterprises Increased Obviously Income of Employees Steadily Increased Living Environment Continuously Improved
Enterprise Values
Loyalty, responsibility, integrity, mutual win, construction and sharing
Core Values of Enterprises
Honest labor sharing enterprise benefit innovation labor sharing enterprise growth enjoy life and build harmonious peak.
လုပ်ငန်းစိတ်ဓာတ်
Unity, self-improvement, truth-seeking and strict
စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်
The market is the root of the user , the brand is the soul , the good faith management mutually wins the symbiosis.
Work Line
Readjustment of reform, innovation and development.