درباره ما پایداری مرکز رویداد

همه دسته بندی ها
EN

بازرسی عمومی قبل از تحویل

صفحه اصلی>محصولات>بازرسی عمومی قبل از تحویل

1. در حال انجام تست، تمام داده ها را به روش صحیح بررسی کنید، هر دستور عمل صحیح است.
2. ظاهر دستگاه، روش جوشکاری، کیفیت رنگ و غیره را بررسی کنید. پس از اصلاح و اصلاح، بخش بازرسی مسئول تایید کیفیت نهایی محصول است.

15

3. برای مشکلاتی که توسط بازرسی عمومی قبل از تحویل محصولات پیدا شده است، علاوه بر اصلاح، مهندس تضمین کیفیت و بخش بازرسی نیز مسئولیت دارند.
4. بخش فنی لیست دستگاه تحویل را یک روز قبل با توجه به زمان تحویل تهیه می کند.

32

5. کارگر انبار محتویات لیست تحویل را تأیید می کند.
6. بخش تولید مسئول بسته بندی کالا و جزئیات بارگیری است.

67

7. پس از بازرسی کلی، مهندس تضمین کیفیت کلیه موارد بازرسی مورد نیاز را امضا و تأیید می کند و کیفیت محصولات را تأیید می کند و سپس تکنسین لیست حمل و نقل را برای مهر و موم به رهبر فنی ارائه می دهد.

4