O Nás udržitelnost Centrum událostí

Všechny kategorie
EN

Generální kontrola před dodáním

Domů>Servis>Generální kontrola před dodáním

1. Spusťte test, zkontrolujte všechna data správným způsobem, každý příkaz akce je správný.
2. Zkontrolujte vzhled stroje, postup svařování, kvalitu barvy atd. Po opravě a reformě je za potvrzení kvality konečného produktu odpovědné kontrolní oddělení;

15

3. Za problémy zjištěné generální inspekcí před dodáním produktů bude kromě opravy zodpovídat technik zajištění kvality a inspekční oddělení.
4. Technické oddělení připravuje seznam doručovacích strojů den předem podle času dodání.

32

5. Skladník ověří obsah dodacího listu.
6. Výrobní oddělení odpovídá za balení zboží a detaily nakládky.

67

7. Po generální kontrole technik zajištění kvality podepíše a potvrdí všechny požadované položky kontroly a potvrdí kvalitu výrobků a poté technik předloží přepravní list technickému vedoucímu k zapečetění.

4